István, a Király

1. Te kit választanál?


(ILLÉS EGYÜTTES)
Valakinek holnap le kell győzni a sötétséget
Mondd, te kit választanál?
Valakinek holnap át kell írni a régi meséket
Mondd, te kit választanál?
Valakinek holnap meg kell váltani ezt a világot
Mondd, te kit választanál?
Valakinek holnap le kell tépni magáról a láncot
Mondd, te kit választanál?

Segítsetek, segítsetek
Segítsetek, segítsetek

Valakinek holnap le kell mondani hivataláról
Mondd, te kit választanál?
Valakinek holnap át kell venni a korona ékszert
Mondd, te kit választanál?
Valakinek holnap le kell tennie végül a fegyvert
Mondd, te kit választanál?
Valakinek holnap meg kell válni az életétől
Mondd, te kit választanál?

Segítsetek, segítsetek
Segítsetek, segítsetek

Oly nehéz a választás

 

2. Töltsd el szívünk fényesség / Veni lumen cordium/

TÉRÍTŐK:

Veni lumen cordium
Veni Sancte Spiritus

TÖMEG:

Alleluia

TÉRÍTŐK:

Veni lumen cordium
Veni Sancte Spiritus

TÖMEG:

Alleluia

ASZTRIK:

Jöjj, áldozz bűnös lélek
az egyetlen és mindenható Istennek
Légy híve Jézusnak
ki szent halállal megváltotta bűneidet

TÉRÍTŐK:

Töltsd el szívünk fényesség
Töltsd el szívünk Szentlélek

TÖMEG:

Alleluia

TÉRÍTŐK:

Töltsd el szívünk fényesség
Töltsd el szívünk Szentlélek

TÖMEG:

Alleluia

GIZELLA:

Nézz énrám Láthatatlan
nézz énrám Istenem
Légy hozzám irgalommal
légy úrrá szívemen
Töltsd el lelkemet
gyarló testemet
hűséggel, jósággal, szeretettel

ISTVÁN:

Szólj Istenem
nyilvánulj meg nekem
Hatalmad végtelen
mutasd meg életem értelmét
Szólj Istenem
adj most jelt énnekem
Adj erőt küzdenem
hadd legyen életem
tehozzád méltó
szép és jó
Add meg hát
hogy szándékod szerint
itt országod legyen
S én rádbízom az életem

ISTVÁN:
Nézz énrám Láthatatlan
nézz énrám Istenem
Légy hozzám irgalommal
légy úrrá szívemen
Nézz énrám Láthatatlan
nézz énrám Istenem
Légy hozzám irgalommal
légy úrrá szívemen 

GIZELLA:
Nézz most le rám
engem nézz Istenem
Adj erőt szeretnem
hadd legyen Ő az úr
szívemben
Nézz most le rám
engem nézz Istenem
Adj erőt szeretnem
hadd legyen Ő az úr
A testem-lelkem téged vár

EGYÜTT:

Jöjj el hát!

TÉRÍTŐK:

Veni lumen cordium
Veni Sancte Spiritus

TÖMEG:

Alleluia

 

3. Gyarló az ember

FŐURAK:

Volt is, lesz is, ez itt a praxis
mindenkinek helyzete van
Volt is, lesz is, itt is, de ott is
Minden kornak rendszere van, de rendszere van

SOLT:

Gyarló az ember -
azt lesi, hogy hol tömheti jobban a hasát
Gyarló az ember -
azt lesi, hogy hol adhatja jobban el magát

EGYÜTT:

Volt is, lesz is, ez itt a praxis
mindenkinek helyzete van
Volt is, lesz is, kint is, de bent is
Minden kornak rendszere van, de rendszere van

SUR:

Gyarló az ember -
igazat mindig annak ad, ki többet igér
Gyarló az ember -
ahhoz a párthoz áll, ahonnan többet remél

EGYÜTT:

Volt is, lesz is, ez itt a praxis
mindenkinek helyzete van
Volt is, lesz is, fent is, de lent is
Minden kornak rendszere van, de rendszere van

BESE:

Gyarló az ember -
mindenre képes a kényelemért
Gyarló az ember -
bűnben fogant és a bűnben él

 

4. Nem vagyunk még hozzád méltók / Nem kell olyan Isten

RÉKA:

Óh Istenem, segíts rajtunk
nyújts vigaszt a szenvedőknek
Tartsd a gonoszt távol tőlünk
bocsáss meg a vétkezőknek
Légy az igaz megértő Isten
hisz végtelen a bölcsességed
Hozz mireánk békességet
népeinknek világosságot

LABORC:

Térj eszedre Koppány lánya
büszke vár még apád háza
Meg ne lásson térden állva
senki fia!

RÉKA:

Óh Istenem, nézd el nekünk
hogy nem vagyunk még Hozzád méltók
Légy az igaz megértő Isten
hisz itt a földön oly sok még a gond

LABORC:

Mért könyörögsz, mint egy árva
nem vagy te akárki lánya
Koppány elé állva mondd
hogy szenved a nép
Apádat kérd, hogy segítsen
nagyobb úr ő, mint az Isten
Nemsokára Koppány lesz
a fejedelem

Nem kell olyan Isten
aki mindent megbocsát
Nem kell olyan Isten
aki megöli egy fiat
Nem kell olyan Isten
aki nem tud magyarul
Szabad magyaroknak
nem kell ilyen úr

Nem kell olyan Isten
kinek bűnös aki él
Nem kell olyan Isten
ki csak szenvedést igér
Nem kell olyan Isten
aki nem tud magyarul
Szabad magyaroknak
nem kell ilyen úr

Nem kell, nem kell
Nem kell, nem kell

TÖMEG:

Nem kell, nem kell
Nem kell, nem kell
Nem kell, nem kell
Nem kell, nem kell

 

5. Géza fejedelem temetése / Kyrie eleison/

TÉRÍTŐK:

Kyrie eleison
Kyrie eleison

ASZTRIK:

Porból s hamuból vétettünk s azzá leszünk
Megholt hívünkért Gézáért könyörögjünk

TÖMEG:

Kyrie eleison
Kyrie eleison

ASZTRIK:

Isten irgalmából lelke nyugodni tért
Imádkozzunk nagy fejedelmünk üdviért

TÖMEG:

Kyrie eleison
Kyrie eleison

ASZTRIK:

Bűnnek bilincséből jó Uram feloldozád
Fényeskedjék lelkének örök világosság
Ámen

TÖMEG:

Ámen

 

6. Nincs más út, csak az Isten útja

ISTVÁN:

Uram magadhoz szólítád az én atyám
Uram, oly mérhetetlen bánat szállt reám
A sír oly hallgatag
a szó is fennakad
a szív majd megszakad e súly alatt

Ím hát itt fekszik előttem jó atyám
Lelke fenn jár már a csillagok nyomán
A föld most elhagyott
e népnek bölcse volt
és én még nem tudom, mit ő tudott

Uram, te jónak láttad elszólítani
Szent az akarat, mely így tud dönteni
És én ha kérdezem
mért ily hirtelen?
Hallgat, s nem felel senki sem

De én, István, akit nemzettél, atyám
Én most esküszöm, hogy számíthatsz reám
E sír el nem temet
én őrzöm lelkedet
míg élek, folytatom a művedet

KOPPÁNY:

Megállj István!
mondd csak, mit képzelsz magadról
Gyenge vagy még, elfúj minden szél
Erős kézzel
kell az országot vigyázni
Szállj magadba, Vajk, és légy szerény
Ősi joggal
engem illet Géza trónja
Árpád vére, hej
Ősi joggal
engem választ majd az ország
Őseink törvényét néked is tisztelned kell

TÖMEG:

Koppány, Koppány
Koppány, Koppány

ISTVÁN:

Koppány vigyázz!
esküt tettél jó atyámnak
Elfogadtad akkor a helyed
Ősi jogról
lemondtál az én javamra
Gyávaságból tettél volna így

KOPPÁNY:

Géza meghalt
és a trónja engem illet
Árpád népe, hej
Ősi törvényt
sárba nem tiporhat senki
Tízezer fegyveres választ meg engem, ha kell

TÖMEG:

Koppány, Koppány
István, István
Koppány, Koppány
István, István

ISTVÁN:

Uram, te ismered a lelkem titkait
Tudod, hogy engem hatalomvágy nem vakít
Segíts most Istenem
Segítsd meg nemzetem
Segíts az országot megvédenem!

ISTVÁN:

Nincs más út csak az Isten útja
bármit hoz reánk
E földön nála nincs nagyobb erő
Atyám sírjára esküszöm, hogy hozzá hű leszek
és nem hátrálok meg a harc elől

 

7. Adj békét uram / Da pacem Domine/

RÉKA:

Adj békét uram
Adj békét uram

PÁZMÁNY:

Adj békét uram
Adj békét uram

GIZELLA:

Adj békét uram
Adj békét uram

ISTVÁN:

Adj békét uram
Adj békét uram

EGYÜTT:

Adj békét uram
Adj békét uram

TÖMEG:

Adj békét uram
Adj békét uram
Adj békét uram
Adj békét uram

ASZTRIK:

Da pacem Domine
Da pacem Domine

TÖMEG:

Da pacem Domine

 

8. Üdvöz légyen Géza fia / Koppány küldött, jó úrnőm

REGŐSÖK:

Üdvöz légyen Géza fia
István a mi reménységünk
Szálljon áldás reája
legyen nékünk jó vezérünk

Géza vala népeinknek
hatalmas nagy fejedelme
Országunkat békességre
Krisztus útjára vezette

Előd, Árpád, Gyula, Kende
Jenő, Vérbulcsu és Őrsur
Hét magyarok uruszága
vérben feredőző toghrul

Árpád atyánk nemzetsége
széles puszták büszke népe...

SAROLT:

Most már elég, túl sok itt az
ártalmas emlékezés
Hősi múlttal együtt jár az
árulás és zendülés
Barbár dallam, pogány ének
ízléstelen nem vitás
Fogjátok meg mind a kettőt
nem tűröm a lázítást!

LABORC:

Koppány küldött jó úrnőm
hogy ősi szokás szerint válaszd őt
új férjedül, melletted az ország trónján
Figyelj! Sorsunkat most megfordíthatod
Hát halld szavam: fogadd el
és érvényes lesz újra az ősi jog
Törvény szerint kér Koppány úr

És százezer jó harcos választja meg, hogyha kell
Hát fogadd el, rangod és címed tarthatod
gazdag lesz és fényes udvarod
Hát halld szavam: fogadd el
és érvényes lesz újra az ősi jog
Törvény szerint kér Koppány úr

SAROLT:

Meddig kell még tűrnöm ezt az
arcátlan gyalázkodást?
Ősi joggal összefércelt
hűtlenséget, árulást
István lesz a fejedelem
tűzzel, vassal, hogyha kell
Ezt az aljas hitszegőt az
első fára húzzák fel
Mit képzel Koppány

SUR:

Mit képzel Koppány

SOLT:

Mit képzel Koppány

BESE:

Mit képzel Koppány

 

9. Abcúg Koppány

FŐURAK:

Bosszantó egy bugris bunkó
abcúg Koppány, le vele
Illemkódexről nem hallott
s nem tud még olvasni se

SOLT:

Mocskos bűzös jutájában
úrnak képzeli magát
A kultúráról azt sem tudja
eszik-e vagy megisszák

EGYÜTT:

Bosszantó egy bugris bunkó
abcúg Koppány, le vele
Illemkódexről nem hallott
s nem tud még olvasni se

BESE:

Torzonborz és mosdatlan
és csimbókban lóg a haja
Röf, röf, röf, így kurjongat
és férges minden asszonya

EGYÜTT:

Bosszantó egy bugris bunkó
abcúg Koppány, le vele
Illemkódexről nem hallott
s nem tud még olvasni se

SUR:

Földet túrja nap mint nap
és trágyadombon hentereg
Hogyha rájön bűnös kórság
kecskét kerget mek, mek, mek

EGYÜTT:

(Mindenki a magáét fújja)

ISTVÁN:

Élősködő hitvány férgek
tűnjetek a szeme elől

 

10. István fiam!

ISTVÁN:

Óh te Istenem, vedd le vállamról a terhet
mért fordítod Koppányt ellenem
Árpád vére nem támadhat önmagára
Válaszd őt s én átadom helyem

SAROLT:

Édes fiam
rejtsd el jobban nyugtalan érzéseid
Légy óvatos
ne láthassa át senki sem szándékaid
Sok víz lefolyt
s még sok víz folyik véresen a vén Dunán
Nincs béke még
és nem tudhatod, hol leszel a harc után
Győznöd kell a földeken
és győznöd kell a váraknál
Mindenkire szükséged van
ki a trónra téged vár
Érdekből vagy számításból
mellékes, ha melléd áll
Istennel vagy Isten nélkül
Koppány téged nem szolgál
Jól jegyezd meg!

ISTVÁN:

Óh jó anyám
békét kíván mind a nép s az Istenünk
Miért kell a harc
csak vérünk folyik s egyre fogy nemzetünk

SAROLT:

Édes fiam
mást itt e nép meg nem ért, csak túlerőt
Nem fogja fel
a múltat s nem sejti még az eljövőt
Szánalmas kis lény az ember
önnön sorsán túl nem lát
Könnyen megtéveszti néhány
jól irányzott hazugság
Egymás ellen acsarkodva
nem egy nemzet itt a nép
Mindannyiunk érdeke
hogy országunk királya légy
István fiam

 

11. Unom a politikát

GIZELLA:

Jaj de unom a politikát
inkább engem törődne és csinálnánk egy kis babát
De István oly fáradt és gondterhelt
nem lesz ebből már soha kiskirály

VECELLIN:

Jaj de unom a politikát
inkább durchmarsban trancsíroznám a pogányok sorát
De István csak töpreng és hezitál
nem lesz ebből már soha nagy király

GIZELLA:

Várni, csak várni, mindig csak várni
végül az asszonyból vénlány marad

VECELLIN:

Várni, csak várni, mindig csak várni
lassan a hüvelybe rozsdáll a kard

GIZELLA:

Jaj de rémes egy vircsaft ez istenkém
ráncba kell szedni, hogy beérje Europapát

VECELLIN:

Aber der Stephan ist unmöglich
nem lesz belőle soha szent király

EGYÜTT:

Várni, csak várni, mindig csak várni
az ember már nem tudja, mit is akart
Várni, csak várni, mindig csak várni
úgy látszik ez jellemzi a magyart

GIZELLA:

Jaj de unom a politikát, inkább
engem törődne és csinálnánk egy kis babát

VECELLIN:

De István csak elméleteket gyárt
Nem lesz így jó ez a Magyarország

EGYÜTT:

Unom a, unom a, unom a, unom a
unom a, unom a politikát

 

12. Fejedelmünk István!

TÖMEG:

István, István!
Fejedelmünk István!

ASZTRIK:

Kívánjátok-é e karddal
István rendelését fogadni?

TÖMEG:

Igen akarjuk!

ASZTRIK:

Kívánjátok-é hűséggel
minden véretekkel szolgálni?

TÖMEG:

Igen akarjuk!

Felkelt a napunk, István a mi urunk
Árad a kegyelem fénye ránk
Hálás a szívünk, zengjen az örömünk
Szép Magyarország édes hazánk

ASZTRIK:

Kívánjátok-é e karddal
Isten országát megvédeni?

TÖMEG:

Igen akarjuk!

ASZTRIK:

Kívánjátok-é az egyház
minden törvényét megtartani?

TÖMEG:

Igen akarjuk!

Felkelt a napunk, István a mi urunk
Árad a kegyelem fénye ránk
Hálás a szívünk, zengjen az örömünk
Szép Magyarország édes hazánk

 

13. Oly távol vagy tőlem (és mégis közel)

ISTVÁN:

Óh jó Uram, Jézus mondá:
Kardtól vész, ki karddal él
De két tűz között válaszúton
békét csak bolond remél

Mondd mennyit ér az ember
ha bűntelen, de gyenge
Mondd mennyit ér, ha készül
véres győzelemre

Óh jó Uram nem tudom már
hűséges kihez legyek
Törvényedre sújt le kardom
ha ölnöm kell, hogy védjelek

Mondd mennyit ér az ember
ha bűntelen, de gyenge
Mondd mennyit ér, ha készül
véres győzelemre

Oly távol vagy tőlem és mégis közel
Nem érthetlek téged s nem érhetlek el
Oly távol vagy tőlem és mégis közel
Ta hallgatsz, s én érzem a szívem felel

ISTVÁN:
Óh jó uram tőled kaptam
a lelkem és a helyzetem
Ellenségeim állnak mellém
a népem támad ellenem
Mondd mennyit ér az ember
ha bűntelen, de gyenge
Mondd mennyit ér, ha készül
véres győzelemre

RÉKA:
Édes Uram
óh nézz le reám
Nyíló virág
kerted alján
Szívem szakad
ha rád gondolok
Nélküled már
elhervadok

KETTEN:

Oly távol vagy tőlem és mégis közel
Nem érthetlek téged s nem érhetlek el
Oly távol vagy tőlem és mégis közel
Te hallgatsz, s én érzem a szívem felel

RÉKA:

Édes Uram, óh nézz le reám
Nyíló virág kerted alján
Szívem szakad, ha rád gondolok
Nélküled már elhervadok

 

14. Szállj fel szabad madár

TORDA:

Magyarok! Férfiak és asszonyok!
Hallgassátok Koppány vezért!

KOPPÁNY:

Nem kérdem én, anyád hol szült világra
Nem kérdem és, apád ki volt
Csak annyit kérdezek a válaszra várva
Rabok legyünk vagy szabadok

Nem kérdem én, meddig tűrjük a sorsunk
Lehetnénk új honfoglalók
Csak annyit kérdezek a válaszra várva
Rabok legyünk vagy szabadok

TÖMEG:

Szállj fel a csillagokba
Szél könnyű szárnyán szállj
Kárpátok gyűrűjéből
Szállj fel szabad madár

Szállj messze, szállj magasra
Szél könnyű szárnyán szállj
Új tavasz hírét vidd el
Szállj fel szabad madár

KOPPÁNY:

Nem kérdem én, azt hogy mért vagy te árva
Tudom a sors mostoha volt
Csak annyit kérdezek a válaszra várva
Rabok legyünk vagy szabadok

Nem kérdem én, meddig járnak még köztünk
szemforgató hamis papok
Csak annyit kérdezek a válaszra várva
Rabok legyünk vagy szabadok

TÖMEG:

Szállj fel a csillagokba
Szél könnyű szárnyán szállj
Kárpátok gyűrűjéből
Szállj fel szabad madár

Szállj messze, szállj magasra
Szél könnyű szárnyán szállj
Új tavasz hírét vidd el
Szállj fel szabad madár

 

15. Te vagy a legszebb álmunk

FELESÉGEK:

Nincs hozzád senki méltó
nincs férfi jobban vonzó
szívünkbe vágyat oltó senki más

Te vagy a legszebb álmunk
tőled forró az ágyunk
Jöjj, teljesítsd a vágyunk édes úr

PICUR:

Úgy várom jöjjön már az éjjel
Nem bírok már a szenvedéllyel
Érzem a testem lelkem téged
csak téged kíván

EGYÜTT:

Nincs nálad többet érő
erősebb tűzzel égő
asszonyhoz jobban értő senki más

Szólj hozzánk szép szavakkal
ölelj át két karoddal
boríts el csókjaiddal édes úr

ENIKŐ:

Melletted mindig forr a vérem
lehullik rólam a szemérem
Érzem a testem lelkem téged
csak téged kíván

KOPPÁNY:

Hízelgő csábító asszonyaim
buja ingoványba húz a szerelmetek
Szívemmel játszó asszonyaim
aki ellenem áll, az elveszett

FELESÉGEK:

Te vagy a legszebb álmunk
tőled forró az ágyunk
Jöjj, teljesítsd a vágyunk édes úr

Szólj hozzánk szép szavakkal
ölelj át két karoddal
boríts el csókjaiddal édes úr

BOGLÁRKA:

Úgy várom jöjjön már az éjjel
Elhalmozol engem a kéjjel
Látod a testem lelkem téged
csak téged kíván

KOPPÁNY:

Hízelgő csábító asszonyaim
buja ingoványba húz a szerelmetek
Hűséggel fárasztó asszonyaim
Mindent megkaptok majd, - most menjetek

 

16. Abcug István

FŐURAK:

Koppány úr!
Istvánt fejedelemmé választották!
Fejébe szállt a dicsőség!

EGYÜTT:

Bosszantó beképzelt fickó
abcúg István nem kell már
Azt gondolja egyet füttyent
s mindenki haptákban áll

SOLT:

Mondjuk lenne egy kis méreg
éppen csak megkóstolná
Nem nagy dolog elintézni
Ha lenne, aki meghálálná

BESE:

Vagy mondjuk lenne véletlen
egy szerencsétlen baleset
Megrendelni együkét vadkant
jó pénzért mindig lehet

SUR:

Vagy mondjuk lenne egy kis tőr
mi épp a szívéig elér
Papnak minden jöttment úrnak
álma menten véget ér

EGYÜTT:

Bosszantó beképzelt fickó
abcúg István nem kell már
Azt gondolja egyet füttyent
s mindenki haptákban áll

KOPPÁNY:

Nem kell méreg, nem kell tőr
és nem kell aljas cselszövés
Meglátjuk, hogy mit szól majd
ha fegyverimmel szembenéz

 

17. Szemtől szembe

TÖMEG:

Koppány, Koppány
Koppány, Koppány

TORDA:

Figyelj Koppány!
Hallgass most az én szavamra
Nincs több gond ha István már nem él
Minden eszköz
mely a trónra téged juttat
elfogadható mert szent a cél

KOPPÁNY:

Ősi joggal
Engem választ majd az ország
Árpád népe, hej

TORDA:

Ősi jognál
erősebb az ősi érdek
Nem tudja senki, a harcunk majd hol dől el

TÖMEG:

Koppány, Koppány
Koppány, Koppány

KOPPÁNY:

Szemtől szembe!
Így kívánja tisztességünk
A becsület mindennél többet ér
Büszke népünk
idegen hatalmat nem tűr
Az igazságunk győzni fog, ne félj

TORDA:

Szemtől szembe
ott lesz István minden népe
Árpád vére, hej

KOPPÁNY:

Ősi törvényt lábbal nem tiporhat senki
Menj hát és tudd meg a Istenek szándékát

 

18. Áldozatunk fogadjátok

TÖMEG:

Nap fénye világosságot
Hold fénye teljességet
Víz színe tisztaságot
Csillagok fényességet
Adjatok, adjatok, adjatok
Adjatok, adjatok, adjatok

TORDA:

Kegyes Földanya
Kegyes Napanya
Kegyes Holdanya
Kegyes Vízanya

Kegyes Ősapák
Kegyes Ősanyák
Kegyes Istenek
Kegyes Szellemek

Áldozatunk fogadjátok
Amit kérünk, megadjátok
Előttetek fejet hajtunk
Fogadjátok hódolatunk

TÖMEG:

Nap fénye világosságot
Hold fénye teljességet
Víz színe tisztaságot
Csillagok fényességet
Adjatok, adjatok, adjatok
Adjatok, adjatok, adjatok

TORDA:

Kegyes Földanya
Kegyes Napanya
Kegyes Holdanya
Kegyes Vízanya

Kegyes Ősapák
Kegyes Ősanyák
Kegyes Istenek
Kegyes Szellemek

Áldozunk most előttetek
Tiszteljük az ősi rendet
Hallgassátok könyörgésünk
Vigyázzátok nemzetségünk

TÖMEG:

Nap fénye világosságot
Hold fénye teljességet
Víz színe tisztaságot
Csillagok fényességet
Adjatok, adjatok, adjatok
Adjatok, adjatok, adjatok

 

19. Elkésett a békevágy

RÉKA:

Jó atyám, álmodtam múlt éjszakán
Fenn láttalak a négy legnagyobb vár fokán
Az ég elborult és árván maradt sok leány

Kard által vész mind, ki kardot ragad
Légy bölcs vezér, és űzd el az ős átkokat
Békét keress, hisz volt már elég áldozat

KOPPÁNY:

Nincs visszaút
hisz István már a harcra készül
Idegeneket hív
magyarok ellen segítségül
Pogánynak tartanak
pedig Bizánc jelét magamra vettem
De csak az volt a cél
hogy szabadságunk megőrizzem

Pogánynak tartanak
mert nem tűröm a papok hatalmát
Bűnt kiáltanak
hol szabadságát védi az ország
Pogánynak tartanak
mert szembeszállok a hódítókkal
Pogány itt mindenki
aki velem van és nem Istvánnal

Késő mostmár mindezt újra átgondolni
Elkésett a békevágy
Késő már a múltat újra értelmezni
kényszerpályán a világ

ISTVÁN:

Koppány vezér!
Ne hidd, hogy én nem szeretlek
Tiéd a trón
ha vállalod, mit meg kell tenned
Kezünkben van
egy nép és az ország sorsa
Rómába vezet
minden út, vagy a pusztulásba

KOPPÁNY:

Pogánynak tartanak
mert nem tűröm a papok hatalmát

ISTVÁN:

Fogadd el Rómát
és holnap már tiéd az ország

KOPPÁNY:

Pogánynak tartanak
mert szembeszállok a hódítókkat

ISTVÁN:

A békét hoztam el
mert az országnak béke kell

KOPPÁNY:

Késő mostmár mindezt újra átgondolni
Elkésett a békevágy
Késő már a múltat újra értelmezni
kényszerpályán a világ

 

20. Véres kardot hoztam / Vezess minket István!

TORDA:

Véres kardot hoztam
Őseink véres kardját
Sorsdöntő harcra kész a nép

Megvédjük szabadságunk
Istvánnak ellenállunk
Nem kell a sápadt Istenség

Árpád szabad népe
honfoglalóknak vére
nem tűr meg idegen zabolát

Álmunk valóra válik
vagy elveszünk egy szálig
De inkább halál, mint szolgaság

TÖMEG:

Koppány, Koppány!
Koppány, Koppány!

TORDA:

Koppány, ha Istvánt legyőzöd
nem pusztulnak a hősök
Hatalmas nagy lesz itt a nép

Rómától Görögbizáncig
Rajnától Levédiáig
félik majd utódaid nevét

Mohácsnál győzni fogunk
Dózsa lesz György királyunk
Nagyhatalom századokon át

Rákóczi világot hódít
Kossuthtal valóra válik
a Duna-menti Köztársaság

TÖMEG:

Koppány! Koppány!
Koppány! Koppány!

(Veszprém mellett megütköznek István és Koppány seregei)

TÖMEG:
Vezess minket István!
Fejedelmünk István!
Vezess minket István!
Fejedelmünk István!

TÖMEG:
Koppány! Koppány!
Koppány! Koppány!
Koppány! Koppány!
Koppány! Koppány!

(Koppány megsemmisítő vereséget szenved)

 

21. Gyászba öltözött csillagom / Töltsd el szívünk fényesség

REGŐS:

Azt igére édesanyám
fényes víg napokat élek
Hej, de olyan a világ
mindig szomorúbbat érek

Elsötétül fényes napom
véráztatta földre néz le
Gyászba borult mezőkre
frissen hantolt temetőkre

Gyászba öltözött csillagom
elhagyott a jó reménység
Én Istenem, Istenem
még a testvér is ellenség

Komor felettem az ég is
Még a föld is sír alattam...

ASZTRIK:

Bűnbánó lélek, fejedet
hajtsd meg előttünk s elnyered az Úr irgalmát
Légy híve Jézusnak
és a mennyország üdvössége vár tereád

TÉRÍTŐK:

Töltsd el szívünk fényesség
Töltsd el szívünk Szentlélek

TÖMEG:

Alleluia

TÉRÍTŐK:

Töltsd el szívünk fényesség
Töltsd el szívünk Szentlélek

TÖMEG:

Alleluia

 

22. Hála néked fejedelem!

FŐURAK:

Éljen István, a bölcs és igazságos
Éljen István fejedelem
Éljen István, ki győzött a gonosz felett
Hála néked fejedelem!

Vivát! Vivát! Vivát!

NÉMET LOVAGOK:

Koppány hadát leverte seregünk
Nincs már pogány, ki ellenáll nekünk
Csak szólj jó urunk, mi mindig segítünk
Nem kérünk mást, csak azt mit kérhetünk

VECELLIN:

Egy bölcs lovag, ha várát védi
nem fél senkitül
A harcban mindig élen jár
legyőzhetetlenül

ISTVÁN:

Értem, lovag!

TÖMEG:

Vivát! Vivát! Vivát!

ASZTRIK:

Az Úrnak adj hálát a győzelemért
S a szolgát jutalmazd a hűségéért
Ha támogatod a Szentegyházat
Róma áldása lesz majd rajtad
S elnyered véle itt a földön az üdvösséged
Szentatyánk zászlós lándzsát küld
és koronát néked

ISTVÁN:

Értem szavad!

TÖMEG:

Vivát! Vivát! Vivát!

Éljen István, a bölcs és igazságos
Éljen István fejedelem
Éljen István, ki győzött a gonosz felett
Hála néked fejedelem

SAROLT:

Becsüld, ki érted harcol
és rád felesküszik
Hát oszd közöttük szét bő kézzel
Koppány javait
Tiéd e hatalmas szép ország
és ők a híveid
Hát oszd közöttük szét
hogy védjék határait

ISTVÁN:

Értem, anyám!

TÖMEG:

Vivát! Vivát! Vivát!

FŐURAK:

Mindig a győztes mellett álltunk
és vérünket adtuk a hatalomért
Mindig egy nagylelkű főnökre vágytunk
ki hálás lesz majd a győzelemért

SOLT:

Gyarló az ember

SUR:

De ha nincsen birtoka, hát nem sokat ér

BESE:

Gyarló az ember

EGYÜTT:

A Jótett helyébe jót remél -ünk

ISTVÁN:

Léhűtők, hitványok
lelketlen szolgálók, haszonlesők
A harcokban elbújtok
s osztásnál tolongtok egymás előtt

TÖMEG:

Éljen István, a bölcs és igazságos
Éljen István fejedelem
Éljen István, ki győzött a gonosz felett
Hála néked fejedelem

 

23. Halld meg uram a kérésem / Felnégyelni!

RÉKA:

Győztél, uram, atyám felett
ki sötét vihart kavart ellened
Fény és dicsőség a neved
de ne gyűlöld a legyőzötteket

Halld meg uram a kérésem
Halott atyám add ki nékem
Hadd temessem el a földbe
Nyugodjék békétlen lelke

Légy az igaz, megértő urunk
ha már e földön szolgáid vagyunk
Nyújts vigaszt a szenvedőknek
Bocsáss meg a vétkezőknek

ISTVÁN:

Ne félj, a kérésed nem szégyened
A hangod a szívemhez szól

RÉKA:

Jó uram, a szívem tiéd
A szív a szívnek így válaszol

SAROLT:

Mit nem képzelsz balga lányom
kérésed már árulás
Hitszegőknek itt a földön
megbocsátni nem szokás
Koppány testét felnégyeljük
s várainkra tűzzük fel
Ez legyen a lázadóknak
mindörökre intő jel
Pusztulj vagy meghalsz!

TÖMEG:

Felnégyelni! Felnégyelni!
Felnégyelni! Felnégyelni!
Felnégyelni! Felnégyelni!
Felnégyelni! Felnégyelni!

HONT:

Így jár az mind, ki lázadni mer
Konok fejükre keményen sújt le kardunk

PÁZMÁNY:

Kell az erő, hogy lássa a nép
Nincs itt már kec-mec, elnézés nem lesz nálunk

TÖMEG:

Felnégyelni! Felnégyelni!
Felnégyelni! Felnégyelni!

SAROLT:

István fiam, nincs más választás
Rendet kell tenni, rendnek kell lenni végre
Rendet kell tenni, rendnek kell lenni nálunk

ISTVÁN:

Hagyjatok magamra
Távozzon mindenki el!

 

24. Oly távol vagy tőlem

ISTVÁN:

Óh jó Uram, itt e földön
választottad én vagyok
Rámbíztad e súlyos terhet
s félek, összeroskadok

Mondd, mennyit ér az ember
ha tisztessége gyenge
Mondd, mennyit ér, ha
kárhozott a győzelemre

Óh jó Uram, adj erőt
hogy elbírjam a terhedet
Törvényeid elfogadtam
de más szolgája nem leszek

Mondd, mennyit ér
ki Téged szívéből követne
Mondd, mennyit ér
ki érted véled szállna szembe

Oly távol vagy tőlem és mégis közel
Nem érthetlek téged s nem érhetlek el
Oly távol vagy tőlem és mégis közel
Te hallgatsz, s én érzem a szívem felel

GIZELLA:

Hallgasd meg könyörgésem
hallgass meg Istenem
Légy hozzám irgalommal
légy úrrá szívemen
Töltsd el lelkemet
fájó szívemet
hűséggel, jósággal
szeretettel

ISTVÁN:

Mondd, mennyit ér
ki Téged szívéből követne
Mondd, mennyit ér
ki Érted Véled szállna szembe

EGYÜTT:

Oly távol vagy tőlem és mégis közel
Nem érthetlek téged s nem érhetlek el
Oly távol vagy tőlem és mégis közel
Te hallgatsz, s én érzem a szívem felel

 

25. Koppány felnégyelése / Gloria, gloria / István, a király

TÉRÍTŐK:

Gloria, gloria in excelsis Deo
Gloria, gloria alleluia
Et in terra pax hominibus
bonae voluntatis

TÖMEG:

Gloria, gloria in excelsis Deo
Gloria, gloria alleluia
Et in terra pax hominibus
bonae voluntatis

ASZTRIK:

Akarod-e a szent hitet megtartani
és igaz módon megőrizni?

ISTVÁN:

Akarom.

ASZTRIK:

Akarsz-e a Szentegyháznak és papjainak
védője és oltalmazója lenni?

ISTVÁN:

Akarok.

ASZTRIK:

Akarod-e az országot atyáid igazsága szerint
kormányozni és védelmezni?

ISTVÁN:

Akarom.

ASZTRIK:

Úgy legyen! Ámen.

 

26. István, a király / Felkelt a napunk

 

TÖMEG:

Isten áldásával István a király!

ISTVÁN:

Király vagyok, Uram, a Te akaratodból.
Minden magyarok királya.
És én azt akarom, hogy ennek a népnek országa legyen.
Veled Uram, de Nélküled.

TÖMEG:

Felkelt a napunk, István a mi urunk
Árad a kegyelem fénye ránk
Hálás a szívünk, zengjen az örömünk
Szép Magyarország, édes hazánk.